Nora Ephron wiki, età, peso, altezza, patrimonio netto, segno zodiacale

Tell us what you think / ask anything
about NORA EPHRON:
Top Celebrities on:     |      |      |       |      |   


Nora Ephron Statistiche, profilo, peso, altezza, segno zodiacale

Quando nacque Nora Ephron?19 maggio 1941
Defunto:26.06.2012
Ha vissuto:71 anni
Segno zodiacale:Toro